006-Jaartallen

Uit Molens
Ga naar: navigatie, zoeken
Datum Omschrijving
13-05-1801[1] Eerste Kamer stemt in met het voorstel om 8 molens te plaatsen, f 200.000,- wordt beschikbaar gesteld.
27-08-1805[2] Om naamelijk met eene nog te bouwen gang molens, in den boezem van de Rondeveensche Polders te kunnen en te mogen uitmaalen.
08-03-1806[3] Bestek en conditiën van aanbesteding van de molens 5, 6, 7 en 8.
01-1807[2] Dat de Droogmakerij Molens met primo Januari 1807 hadden aangevangen te werken. Notulen van 01-04-1807.
1838[4] In 1838 werden de molens verbeterd. Molen nr. 5 werd herbouwd als vijzelmolen en ook de andere molens aan de Kerkvaart werden verbouwd tot vijzelmolens.
09-07-1852[5] Voorwaarden voor de verkoop van de 1e Bedijking (incl. 8 molens).
29-11-1852[6] Molenaar Pieter van der Zaan vertrekt uit Mijdrecht, samen met zijn broer Arie die molenaar is op molen no. 8.
04-12-1852[6] Leendert Paal wordt molenaar op molen no. 6.
30-08-1858[7] Leendert Paal overlijdt.
31-12-1864[4] Beknopt overzicht van de geschiedenis der bedijkingen door G.J. de Voogt.
03-06-1892[8] De molen no. 6 eischt dringend verbetering aangezien de vijzel geheel versleten is. De opzichter heeft daarover een rapport opgemaakt en daarbij aangegeven drie verschillende maatregelen tot voorziening in de gebreken. Besloten wordt den nieuwe vijzel met een ijzeren spiraal en houten schoepen te voorzien op gelijke wijze als thans met succes geschiedt bij de molens van de Derde Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij.
10-07-1900[9] Aanbesteding reconstructie 2 vijzelmolens.
23-10-1900[10] Vaststelling jaarwedde beide molenaars op twee honderd gulden, in te gaan op 01-01-1900 één.
16-11-1900[10] Vaststelling verhuur woningen van de machinist en de beide molenaars. Voor f 20,- per jaar.
27-02-1903[9] Aanbesteding vernieuwing molens 1 en 2 (6 en 7) aan de Kerkvaart.
18-03-1912[10] Onderzoek en besluit vervanging van de stoommachine en 2 molens door een dieselmotor.
27-11-1912[10] Besluit tot verkoop van 2 vijzelwatermolens, verzonden aan Ged. Staten op 27-12-1912, goedgekeurd d.d. 03-02-1913.
zomer 1913[9] In de zomer van 1913 zijn de molens 6 en 7 publiekelijk verkocht zodat water loozing op de Kerkvaart niet meer plaats vindt.
19-12-1922[11] Bewoners: Fam. J. Slingerland, eigenaar: Doesburg (koekjes fabriek).
1930-1935[11] Fam. J. Slingerland, verhuisd naar de Kerkvaart.
1944-1948[11] Bewoners: Fam. Jansen, eigenaar: Doesburg.
1948-1954[11] Bewoners: Fam. Baars, eigenaar: Doesburg.
08-04-1957[12] Bouwaanvraag voor het verbouwen tot woonhuis van de molen door de heer Ch.L. Vennik, Pr. Marijkelaan 84, Uithoorn.
1964-1970[11] Bewoners: Fam. Zantink, eigenaar: Zantink.
1970-1994[11] Bewoners: Fam. Schoonheijt, eigenaar: Schoonheijt.Bronnen

 1. Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 5102 Hofland Bezuiden de Zuwe, 13 - Ingekomen stukken 1801 1828-1868.
 2. 2,0 2,1 Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 5102 Hofland Bezuiden de Zuwe, - 10 - Reslolutiën van schout, poldermeesters en ingelanden 1791-1807.
 3. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 1 Oud archief der gemeente Mijdrecht - 89a - Gedrukte conditiën van aanbesteding door de commissie tot benificering der Mijdrechtse Droogmakerij dd 1806.
 4. 4,0 4,1 Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 5110 - Acht Stichtse polders, 127 Diverse stukken, 6 Beknopt overzicht.
 5. Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 5110 - Acht Stichtse polders, 127 Diverse stukken, 5 Voorwaarden verkoop 1e bedijking.
 6. 6,0 6,1 Regionaal Historich Centrum Vecht en Venen, 7 - Bevolkingsregister.
 7. Regionaal Historich Centrum Vecht en Venen, 5 - Burgerlijke Stand.
 8. Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 36 - 1e Bedijking, 5 Notulen 1873-1913.
 9. 9,0 9,1 9,2 Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 36 - 1e Bedijking, 15 Ingekomen stukken 1873-1914.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 36 - 1e Bedijking, 7 - Besluiten ingelanden 1874-1932.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 Gegevens Peter Slingerland.
 12. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Bouwaanvragen nr. 4416, Kerkvaart 42.