001.001.70

Uit Molens
Ga naar: navigatie, zoeken

Oud archief der gemeente Mijdrecht, 70 Korte Notulen van Directeuren 1790-1796[1]

20-12-1790

Besluit om zodra de droogmakerij voltooid is de molen weer om te bouwen van vijzel tot scheprad molen.

13-01-1791

Besteding om de Zuwensche en Nessermolen te vermaken tot Vijzelmolens.

01-04-1791

Vraag van de aannemer wanneer het werk aan de molens kan aanvangen, half April.

20-08-1791

Problemen na de verbouwing, gebreken aan de molens.

29-09-1791

001.001.70.1791 09 29 001-1.jpg
Problemen na de verbouwing, gebreken aan de molens.

10-10-1791

Besteding van een nieuwe roe.

26-11-1791

Opgave van gebreken aan de 2 Vijzelmolens.

11-12-1791

Frederik de Man timmermansknecht heeft opdracht gekregen van de Cupere om i.p.v. timmerman Boejing de molens te repareeren, het collegie gaat hier tegen in.

23-03-1792

Tractement van de molenaars van de 2 vijzelmolens bepaald op f 160,-.

14-09-1792

Publieke verkoop van het oude hout van de Zuwense en Nesser molens, opbrengst f 153,,16,,--.

27-05-1794

Zijnde voords geresolveert onder de approbatie van hun Ed Mo: den Zuwense Molen niet meer te doen meedewerken tot de wegmaaling van het water der eerste Bedijking.

11-07-1794

Zijnde voords geresolveert onder de approbatie van hun Ed Mo: den Zuwense Molen niet meer te doen meedewerken tot de wegmaaling van het water der eerste Bedijking.

31-10-1795-1

Gesprooken over de huur welke Joost Mulder, geweezene molenaar van de Nessermolen in dezelve molen van heden af tot primo Meij zal moeten verwoonen __ en dezelve bepaald tot f10:-:- zonder eenige reparatie daaraan door directeuren te doen. En is den opziener gelast dit aan gemelden Joost Mulder te communiceeren.

31-10-1795-2

Jacobus Kruijf deed inleveren eene notitie van defecten aan de Zuwense molen bevonden, dewelke door Poldermeesteren van Hofland zijn geweigerd te maaken zoo lange de molen niet in den staat van een scheprad is veranderd.

14-11-1795-1

Verders zijn directeuren geauthoriseert tot voldoening aan het contract om de vijzelmolen in een schepradmolen te doen veranderen in geval daar haast bij is.
Bronnen

  1. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.